Thorshøj Grundejerforening

Vis Hensyn...

Når radio, fjernsyn eller musik instrumenter benyttes.

Når græsset skal slåes. Vi har på generalforsamlinger vedtaget, at motorklippere ikke må anvendes fra lørdag kl 16:00 og hele søndagen/helligdage i perioden april/september.

Når arbejde med kædesav, vinkelsliber o.lign skal foregå, gælder samme spærretid som ved græsslåning.

Ved at huske, at afbrænding af affald ikke er tilladt i vores område, da det ikke er landzone.

Når storskrald/haveaffald sættes ud – det pynter ikke på vejene. Sæt affaldet ud så sent som muligt, og tidligst 14 dage før afhentningsdagen. Evt. ikke medtagne effekter skal være fjernet senest weekenden efter.

Ved at holde hække og græsrabatter vel klippede hele sæsonen, så her ser pænt ud. Husk også højden, ingen hæk må ifølge servitutterne være højere end 2.00 meter. Har man kastanietræer i rabatten styner man også sammen.

Ved at holde carport ryddet. Så kan den samtidigt bruges til sit formål.

Når man ”går tur” med hunden fjernes eventuelle efterladenskaber. Hundeejeren skal også forhindre at deres hund strejfer og at dens gøen ikke generer andre.

Ved at holde hastigheden nede på veje, og tage hensyn til de bløde trafikanter.

Ved at parkere bilen på egen grund. Har man garage så brug den.

Ved parkering langs vejen. Tænk på, at græsrabatten let køres op.

Ved at parkere i egen vejside og helst ud for egen grund.

Ved ikke at bruge vendepladsen i Thorshøjvænge til parkering, området skal være helt frit.

Ved at holde svinget på Thorshøj Alle fri for parkering. Oversigtsforholdene er håbløse.

Vis hensyn når man udlejer. Se til at lejerne følger vores ”spilleregler”.

****