Medlems Kontingent

§ 3

Medlem af foreningen bliver enhver køber af en parcel af "Thorshøj" ved handelens indgåelse.

Medlemskabet kan ikke opsiges, men ophører ved salg af vedkommende parcel til en ny ejer.

----

Alle grundejere bliver årligt opkrævet obligatorisk kontingent.

Der bliver sendt et girokort til grundejerens opgivede adresse.

Betales kontingent ikke inden forfaldsdato udsendes en rykker.

Betales kontingent og rykker ikke rettidigt sendes sagen videre til inkasso.Der skal i denne forbindelse mindes om, at det er den enkelte grundejers ansvar at oplyse om sin korrekte adresse.

Ved ændring af adresse send venligst mail til :

thorshoejgrundejerforening@hotmail.com
Thorshøj Grundejerforening