Bestyrelsen

§ 4

Bestyrelsen varetager på foreningens vegne i overensstemmelse med vedtægterne og servitutdeklarationen grundejernes interesser og de foreningen påhvilende forpligtelser, herunder udøvelse af påtaleret og dispensationsbeføjelse i henhold til deklarationens § 9 og 10.

----

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. 

Bestyrelsen udgør i øjeblikket :

Formand : Claus Jepsen

Sekretær : Jens Bøgeskov

Kasserer : Mikkel Bjerre Nielsen

Henrik Zuschlag

Bestyrelsens arbejde er frivilligt.Thorshøj Grundejerforening

Jesper Bo Hansen